D4 Infonet

Optimér og få skabt overblikket over din organisations processer og rapportering med forretningssystemet D4InfoNet.

Få en komplet pakke med licenser og hjælp til implementering.

Dokumentstyring

Bruger I for mange ressourcer på overflødigt papirarbejde? Har I svært ved at dokumentere, at medarbejderne har læst alle relevante dokumenter? Med en digital håndbog vil dokumenthåndtering fremover være en simpel opgave. Med D4InfoNet vil ledelsen og medarbejderne kunne tilgå vigtige dokumenter digitalt samt dokumentere, at alt er læst og forstået.


Styring af krav og processer

Med det unikke ledelsessystem er I sikre på, at I altid overholder kravene til processer og arbejdsgange. De elektroniske håndbøger giver jer en påmindelse, hver gang et dokument har behov for at blive revideret, hver gang I skal forholde jer til noget eller eksempelvis ændre en procedure. I får en kvittering, når en medarbejder har læst et dokument, der er blevet sent i træning, så I kan dokumentere at medarbejderne har sat sig ind i relevante procedurer og retningslinjer.

Effektiv dokumenthåndtering

De elektroniske håndbøger giver en effektiv og hurtig dokumenthåndtering, fordi I altid får vist den gældende og godkendte version af et dokument eller en procedurebeskrivelse. I sparer tid på at lede i papirbunker og på serveren efter den nyeste udgave, og I har nem adgang til dokumentets historik. I behøver heller ikke bekymre jer om at administrere jeres links. Links i systemet peger altid på den nyeste version af dokumentet, også når det er blevet opdateret.Nemt at arbejde med

D4InfoNet er et fleksibelt standardsystem, der passer til alle jeres behov og processer. Det skaber værdi for alle virksomheder, både den lille servicevirksomhed og den globale medicinalvirksomhed. I får enkel, fleksibel og overskuelig kvalitetsstyring i stedet for et kompliceret system, som I skal passe ind i. Værktøjet kan som udgangspunkt alt det, I har brug for. Er der behov for yderligere funktioner, er det nemt at tilpasse.


Formularer

Med D4GenericForms får I en unik og intuitiv brugerflade, hvor I nemt kan forvandle papirblanketter og manuelle processer til effektive formularer, der elektronisk bevæger sig gennem virksomheden i strømlinede workflows.

Formularsystemet er webbaseret, og kommer i et brugervenligt og enkelt design, der gør det sjovt at bygge funktionelle formularer til dataopsamling. I praksis indsætter I bare de felter, I skal bruge på formularen, så den matcher det workflow, I har planlagt, og så er I klar til at udgive.

I behøver ingen særlige kompetencer eller lange kurser. Efter en kort introduktion er I selvkørende, og kan bygge langt de fleste formularer på egen hånd. Får I brug for hjælp, eller ønsker I mere avancerede løsninger, står vi klar. Nemmere bliver det ikke.


1. Planlæg

Definér jeres workflow. Hvilke data skal formularen indsamle, og hvordan ser dens rute ud fra start til slut?

2. Byg

Indsæt felter på formularen, så de matcher jeres workflow, og arbejd frit med layout af felter og farver.

3. Udgiv

Udvælg, hvem de indsamlede data er tilgængelig for, og herefter er I klar til at udgive formularen.

Den ultimative formularoplevelse

D4GenericForms skaber overblik og sparer ressourcer. På kort tid kan I gøre tidskrævende, manuelle og rutineprægede opgaver til effektive, digitale og værdiskabende workflows.

Efter behov kan I bygge formularer, der strømliner alt fra tjeklister, registreringer og audits til afvigelser, korrigerende handlinger, risikovurderinger og meget mere. Dette er blot et uddrag. Det er kun fantasien, der sætter grænser. I kan dokumentere alle trin i en proces. Sidst men ikke mindst er det nemt at opsamle, vise og eksportere data.

HR modul

Med det elektroniske HR-system får I et overblik over virksomhedens samlede kompetencer og viden. I registrerer løbende data om medarbejderens kompetencer og samler det hele i et overskueligt og brugervenligt system. Derfor har I hele tiden et præcist billede af, hvor der er behov for opkvalificeringer. Ledelsen og HR-afdelingen får et effektivt værktøj til at skabe struktur i udviklingen og sørge for, at virksomheden er konkurrencedygtig. I kan også overvåge udviklingen på afdelingsniveau, så I er sikre på, at bestemte afdelinger samlet set har de rigtige kompetencer.

Kompetencestyring

I får et digitalt redskab til at holde styr på stamdata. I kan for eksempel registrere oplysninger om medarbejdernes stilling, alder, telefonnummer og ansættelsesform. Oplysningerne kan bruges til intern statistik eller som et kartotek over jeres ansatte. Ofte er stamdata spredt rundt om i virksomheders systemer, men her får I det samlet et enkelt sted sammen med data om kompetencer.


Brugervenligt HR system

Det er nemt at komme i gang med at anvende det elektroniske HR-system. Det er et brugervenligt system, og erfaringerne viser, at brugerne er glade for det. I begynder med at bruge de funktioner, I har mest behov for, og så kan I løbende bygge på. Standardsystemet kan alt det, I har behov for, og vi uddanner og træner jer til at komme i gang. 

Kom hurtigt i gang

 kan hurtigt komme i gang med at gøre jeres kvalitetsledelse mere optimal og overskuelig. Et skræddersyet medarbejderkartotek giver et godt udgangspunkt for at optimere jeres interne ressourcer. Systemet styrker ikke blot jeres administration af medarbejderinformation. I har også mulighed for at kontrollere, hvilke data der skal være tilgængelig for hvem.

Værktøjet enhver leder har brug for

HR-systemet giver jer også et fyldestgørende øjebliksbillede af unikke eller særligt efterspurgte kompetencer i virksomheden. Hvis en kunde, ledelsen eller en kollega akut har brug for hjælp, kan I hurtigt finde frem til de medarbejdere og afdelinger, der har evnerne og kan hjælpe. I kan nemt og enkelt tildele og administrere rettighederne i værktøjet, så I styrer, hvilke brugere, der har adgang til data om virksomhedens kompetencer.

Flowcharts

Vi er højtkvalificerede juridiske eksperter med erfaring inden for en række sektorer. Vi er kendt for vores professionalisme og viden og står altid til rådighed for potentielle klienter. Uanset hvad sagen drejer sig om, håndterer vi den effektivt og med en høj grad af ekspertise.

Brugervenligt

Det er nemt at komme i gang med at anvende flowcharts. Værktøjet er brugertestet og meget brugervenligt. Brugerne kan selv designe deres brugerflade og arbejdsgange, så de har hurtig adgang til dokumenter. I vælger selv, hvordan I designer og viser jeres processer. I kan lave både komplekse illustrationer og simple flowcharts. I kan også bruge flowcharts til at skabe et elegant og brugervenligt intranet til jeres virksomhed og medarbejdere – et intranet, der er fuldt integreret med ledelsessystemet og alle væsentlige dokumenter og data.

Opbyg flowcharts

Der er helt frie rammer for opbygningen af flowcharts og applikationen appellerer i høj grad til kreativitet og leg med grafiske udtryk. Flowcharts systemet fungerer som et tegnebræt, hvor I frit kan opbygge og designe. I kan blandt benytte forskellige animationer og videoer ligesom I kan benytte jer af PNG, GIF, JPEG. De brugervenlige værktøjer og panelet af figurative muligheder sørger for, at det er nemt at placere og redigere elementerne. Det er også muligt at oprette links mellem flowcharts interne og eksterne data.

Kom hurtigt i gang

I kan hurtigt komme i gang med at gøre jeres kvalitetsledelse mere visuel og overskuelig. Vi uddanner jer i at bruge flowcharts og guider jer gennem processen. Har I grafikere i huset, vil de kunne hjælpe jer med de avancerede funktioner og løsninger. Har I brug for yderligere input, er vi klar til at hjælpe.

D4InfoNet

D4 App

Med denne app kan du etablere offlineadgang til udvalgte dokumenter i D4Handbooks og formularer i D4GenericForms, der er designet til brug i offlinetilstand, på din enhed.
Endvidere kan du arbejde med dokumenter, du har i høring, til godkendelse og i træning eller give feedback på eksisterende dokumenter.
Du har også adgang til nyheder i D4News, som du kan kommentere på i offline tilstand