Effektiv. Lynhurtigt.
Software til kvalitetsstyring

Effektiviser kvalitetskontrolopgaver fra ballontegninger og oprettelse af QC-planer til indsamling af inspektionsdata, analyse og rapportering. Forebyg fejl, lever kvalitet i verdensklasse, opbyg kundetillid og vækst din virksomhed.


Få en komplet pakke med licenser og hjælp til implementering.

Automatiseret PDF ballontegning

Nyd fuld automatiseret PDF tegningslæsning og ballonsætning. Ballon en tegning på et øjeblik, og udtræk funktioner til en kvalitetskontrolplan med et enkelt klik. Spar hundredvis af mandetimer hvert år.

 • Capture: Nom +/-Tol, Min/Max, GD&T, Notes, and Sheet & Zone
 • Indsæt, slet og gennummer balloner
 • Indstil startballonnumre pr. ark
 • Tilpas størrelse og flyt balloner
 • Roter eller erstat tegning

Kvalitetskontrolplaner

Opret hurtigt inspektionsplaner fra PDF-tegninger eller ved at importere regneark. Definer parametre (hvad der skal måles), specifikationer (acceptabelt værdiområde), inspektionsmetoder (hvordan man måler) og prøveudtagningsregler (hvor mange der skal måles).

Tildel parametre og definer inspektionsmetoder og prøveudtagningsregler efter inspektionstype: Første artikel, Indgående, igangværende og færdigvareinspektioner.

 • Ændringshistorik
 • Versionsstyring
 • Grupperediger flere funktioner
 • Standard-/bloktolerance-optagelse
 • Funktionskloning
 • Variabel (numerisk), attribut (bestået/ikke bestået), beregnede specifikationer

First Article, AS9102

1Factory er hurtig til at fremskyde First Article inspektion fra disse automatiske balloon tegninger, CMM dataopsamling og oprettelse af rapporter. FAI rapporter kan blive oprettet i kunde- eller industri standard formater (f.eks. AS9102 format). FAI Data kan nemt blive hentet fra vores søgning.

 • CMM Data importering
 • Opretning af automatiske rapporter
 • AS9102, standardformater
 • FAI datahåndtering, søgning og genfinding
 • Automatisk CMM data import

  1Factory supportere data importeringer fra diverse digitale målere, CMMs, in-circuit testere, opsamlinger på test og alt dette gøres sammen med uploading af data fra regneark (.xlsx, .csv, .txt og lign.). For fabrikker, der kører flere CMM'er 24 x 7 x 365, 1Factory supporterer automatisk datahåndtering fra inspektioner (f.eks. touch-probe og optiske CMM'er) og testudstyr (f.eks. in-circuit testere). Indsamling af data sker direkte fra inspektions- eller testudstyr, som er med til at eliminere indtastningsfejl, når der opsamles data. Dette minimerer muligheden for ufuldstændige eller manglende inspektioner og frigør en betydelig mængde QC-inspektør tid.

  • Zeiss Calypso
  • Mitutoyo
  • CMM Manager
  • PC DMIS
  • Keyence
  • MicroVu
  • Oasis
  • Starrett
  • Cirrus In-Circuit tester
  • Open DMIS
  • Rational DMIS
  • Aberlink
  • Verisurf
  • og mange flere...

  Udgangskontrol

  Inspicer færdige udviklede dele og produkter. Opfang visuelle og dimensionelle kontroller, samt tilknytte dette til overensstemmelses-certifikater for råmaterialer og ekstern behandling. Oprette certifikat på en conformance (CoC) og på inspektionsrapporter, som er færdige, til kunder i forskellige formater. Prøvetagning af parametre ved at vælge Sampling Tables og AQL Levels. Herved kan der nydes automatiseret beregninger på prøvestørrelser.

  • C = 0
  • ANSI Z1.4 Level I og II
  • MIL STD 1916 Variabel og attribut
  • Eksterne behandlingscertifikater

  In-Process inspektion

  Måling af parameter på det korrekte trin I produktionsprocessen. Implementering af simple visuelle kontroller, så produktionsmedarbejderne kan sikre, at produkterne er fri for defekter. Opdele parametrene efter produktionstrin, operationsnummer, inspektionsmetode og prøveudtagningsregler for at gruppere målinger og fremskynde indtastning af data. Optimering af inspektioner kan gøres ved tre praktiske dataopsamlingstyper:

  • Feature View
  • Parameter View
  • Spreadsheet View

  Proceskapacitet

  1Factory beregner automatisk almindeligt anvendte proceskapicitet parametre (Cp, Cps) og proces ydeevne parametere (Pp, Ppc). 1Factory understøtter desuden beregninger indenfor normalfordeling og ikke-normalfordeling (via estimater, som er median, 99.5 % p(0.995)), og 0.5 % værdier p(0.005) for at beregne Cp, Cpk for ikke-normal data.

  • Unilaterale og bilaterale tolerancer
  • Proceskapacitet: Cp, Cpk
  • Procesydelse: Pp, Ppk

  SPC

  Der kan bruges individuelle kurver og Western Electric regler for at kontrollerer sine produktionsprocesser. Herved kan der detekteres tendenser og uregelmæssigheder med det samme på produktionsstedet. Samtidig kan man underrette ingeniører og ledere om defekter, på de dele man måler på, som ligger udenfor kontrol, så de hurtigt kan tage beslutning om, hvad der skal gøres for at få processen tilbage i kontrol.

  • Se kurver direkte
  • Histogrammer
  • Øvre og under kontrolgrænser (UCL, LCL)
  • Western Electric og Nelson regler

  Multi-Parameter monitorering (Vis kurver med det samme)

  Overvågning af alle kritiske design- og fremstillingsparametre for et parti af dele kan ikke gøres nemmere. Her kan man samle data fra håndholdte værktøjer I produktionen, fra sine CMM'er og Vision Systems I QC-laboratoriet. Alt dette vises i en enkel visning for maskinmestrerne. Ved Multi-Paramter monitorering kan der øjeblikkeligt opdages tendenser, skift og justering af processer før defekte dele produceres.

  Gruppering af diagrammer kan gøres ved hjælp af tags:

  • Operationer (Milling, Turning etc.)
  • Inspektionsmetoder (f.eks. Micrometer, CMM ...)
  • Kritisk i forhold til kvalitet (CTQ, Critical, Major, Minor og lign.)

  Indgangskontrol

  Inspicer indgående komponenter og ingredienser. Ved at indfange visuelle og dimensionelle kontroller kan man tilknytte disse til overensstemmelsescertifikater for råmaterialer og ekstern behandling. Nyd at lave automatiserede prøvestørrelsesberegninger. Her bruges der indbyggede regler for at gøre inspektionen mere præcis eller for at reducere kravene hertil baseret på leverandørens historiske ydeevne.

  • C = 0 Opsamlingsplan
  • ANSI Z1.4 Level I og II Opsamlingsplan
  • MIL STD 1916 variabel og attribut opsamlingsplan
  • Certifikater på råmaterialer
  • Regler for ét parti af dele
  • Dashboard visning af leverandørens ydeevne

  Kunde PPAPs (Production Part Approval Process)

  Spar mange timer ved at oprette kundeanmodninger via PPAP'er. Dette værktøj hjælper med at eliminere redundant indtastningsarbejde ved kun at oprette en skabelon, som man kan bruge igen ved at genbruge byggestene i en PPAP: kontrolmetoder, planer ved uforrdsigelser, fejltilstande, fejleffekter, årsager, detektion og handlingsplaner. Output dokumenter omfatter som følgende:

  • Process Failure Modes & Effects Analysis (PFMEA)
  • Kontrolplaner
  • Balloon tegninger
  • Procesflow diagrammer
  • Dimensionelle resultater
  • Proceskapacitet rapporter Cp, Cpk, Pp, Ppk

  Leverandør PPAPs

  Ved at tildele PPAP'er til en eller flere af sine leverandører per del, kan man underrette leverandørerne om vigtige ting. Desuden kan man også definer niveauer og rangordne dokumenter efter niveau. Modtage PPAP'er fra leverandører igennem 1Factory. Gennemgå og godkende individuelle krav og underret leverandører om ændringer.

  • Definer niveauer og tilpas listen og nødvendige dokumenter
  • Oprette årsagsemner (Design Change, Vendor Process Change og lign.)
  • Oprette forfaldsdatoer og hold styr på processen
  • Mål, hvor effektiv leverandøren er til at overholde tidsfrister ved PPAP'er

  Enhedsomregning (mm, inch)

  1Factory kan omregne enheder på mål helt automatisk fra mm til inch og visa versa. For eksempel, hvis du modtager kundetegninger, hvor målene kun er opgivet i mm, så kan du ved hjælp af Balloon tegninger oprette din QC-plan, som du plejer, hvor 1Factory kan indsamle alle data i inch og til sidst udskrive rapporter til dine kunder med mm. Så med den automatiske konvertering af enheder, kan du eliminere beregningsfejl og derved spare ekstra tid, hvor dine medarbejdere kan udføre andre relevante ting.

  • mm til inch
  • inch til mm

  Tabulated Parts

  Hvis din tegning indeholder en tabel bestående af konfigurationer eller varianter af en bestemt del, så kan du oprette en QC-plan for det pågældende part nummer. Derefter kan du tilgå disse konfigurationer i Table of Sizes i 1Factory. Ved hver konfiguration laves automatisk en inspektionsplan, hvor dette foregår i 1Factory. Dette er idealt for produktfamilier, der har forskellige parameterværdier såsom længde, diameter, farver, pletteringstyper.

  • Tolerancer på funktions- og planniveau for standarder
  • Numeriske eller variable specifikationer
  • Pass/Fail eller attributspecifikationer
  • Tilgængelige pladser for målinger

  Sammensatte dele

  Visse montager kræver at blive inspiceret igen ud fra komponentniveau-dimensioner efter monteringen, hvor dette er udover eventuelle kontroller på montageniveau, som skal udføres. For eksempel, så skal der måske blive målt dimensioner af et færdigt element igen for at sikre sig, at der ikke er kommet nogen forvrængninger af de dele, som elementet består af.

  1Factory leverer en sammensat-funktion, som automatisk forbinder samlings- og komponentplanerne for et element, hvor derved kan du inspicere hver komponent seperat, men også inspicere udvalgte komponent-dimensioner igen ved siden af den færdige samling af et element.

  • Samling af Bills of Materials
  • Automatisk forbindelse mellem samlings- og komponentplaner
  • Sammensat inspektion med kontrol på de overordnede og udvalgte komponentniveauer

  Registrering af defekter

  1Factory beregner automatisk in-spec% som er produktionsudbyttet og markerer desuden højrisiko batches og features. Via systemet kan du også identificere batches, som kræver opmærksomhed, hvorefter der også kan tilgås diagrammer og histogrammer for kørsler i produktionen for højrisiko features.

  • In-Spec% og Yields
  • Højrisiko batches
  • Højrisiko features

  Sporing af produkter

  Registrering af arbejdsordre, batches, serie nummer, datokode, navn på operatør, måler-ID, dato og klokkeslæt for måling m.m. Ved hjælp af søgefunktionen kan der findes sporbarhedsoplysninger. Identificer, hvor målere blev brugt.

  • Arbejdsorder / Identifikationsnummer
  • Batch nummer
  • Datokode
  • Serienummer
  • Pladsnummer
  • Spindle nummer
  • Måler ID
  • Navn på inspektør
  • Dato og tid

  NCR, CAPA, SCAR

  Registrer og spor alle problemer, hvori der er indeholdet manglende overenstemmelse herunder indgående inspektionsfejl, fabrikationsfejl, reparationsproblemer ude i produktion/leverandør, kundeklager og afvigelser. Opret og tilknyt CAPA'er (interne 8D'er) og / eller SCAR'er (leverandør 8D'er. Tilgå dataanalyse øjeblikkeligt og Pareto-NCR'er efter problemtype, årsagstype, måned, leverandør m.m. Hold styr på både dele-sammensætninger og forretningsprocesser i forhold til relaterede afvigelser.

  • MRB: Manage the Material Review Board process
  • RMA: Manage the Return Material Authorization (RMA) process
  • Tasks: Assign tasks and ensure completion before NCRs are closed
  • CAPA: Manage internal Corrective Actions and Preventive Actions (8D)
  • SCAR: Manage Supplier Corrective Action Reports (8D)

  Analyse & Dashboards

  Visuel visning af diagrammer og dashboards, hvor disse også kan downloades, samt diagrammerne er baseret på inspektionsdata, som operatøren allerede har indtastet. Visualisering af diagrammer kan filtreres og sorteres efter dato, leverandør, kunde, varenummer og andre attributer. Analysen inkluderer følgende:

  • Udgående kvalitet fra kunden
  • Indgående kvalitet efter leverandør
  • NCR, CAPA, & SCAR Pareto kurver
  • Feature / parameter ydelse
  • QC team produktivitet

  Industri & kunde standard rapporter

  Visuel visning af diagrammer og dashboards, hvor disse også kan downloades, samt diagrammerne er baseret på inspektionsdata, som operatøren allerede har indtastet. Visualisering af diagrammer kan filtreres og sorteres efter dato, leverandør, kunde, varenummer og andre attributer. Analysen inkluderer følgende:
  • Udgående kvalitet fra kunden
  • Indgående kvalitet efter leverandør
  • NCR, CAPA, & SCAR Pareto kurver
  • Feature / parameter ydelse
  • QC team produktivitet

  Kalibrering af måleudstyr

  Vedligeholdelse af liste over målere med forfaldsdato for kalibrering. Modtag besked om, hvornår målere skal kalibreres. Gem faktiske kalibreringsdata og / eller vedhæft leverandørkalibreringscertifikater. Find måler-ID under udførelse af inspektioner og sørg for, at hver måler, som er brugt, faktisk er i kalibrering.

  • Fabrikant af måler, hvilken model og serienummer
  • Hvornår skal kalibreringen foretages?
  • Notifikationer på kalibrering
  • Sporbarhed på målere

  Fejl på måleudstyr & tilbagekaldelse

  Find ledig plads til opbevaring af målere. Fejl vedrørende målere kan være det job, der skal udføres, drift og maskine, bruger eller stedet, hvor målingen foretages. Læg målere tilbage til opbevaring. Skan og udskriv stregkoder for at gøre processen hurtigere, derved minimeres også fejl. Ved at gøre dette, så kan man også få vist en detaljeret historik med en søgefunktion, som begrænser omfanget af tilbagekaldelser.

  • Ledige pladser til opbevaring
  • Ejere af målere
  • Fejl på målere
  • Tilbagekaldelse af målere
  • Detaljeret historik

  Måleudstyrs R&R (MSA)

  Udførelse af variabel måler R&R med et konfigurerbart antal af operatører, dele og forsøg. I forbindelse hermed laves der automatiske beregninger og output-rapporter med enten ANOVA- eller Range-metoder. Lav acceptabel / ikke-acceptabel beslutninger baseret på antal af kategorier og procent iht. tolerance og bidrag m.m.

  • Variabel måler R&R
  • Attribut måler R&R (kommer snart)
  • ANOVA metodeberegninger
  • AIAG (Range) metodeberegninger
  • Antal kategorier

  Approved Vendor List (AVL)

  Kvalificer leverandører. Overvåge leverandørkvalitet og tidsfrister i forbindelse med levering til tiden. Reducer risikoen i forsyningskæden.

  • Leverandørkvalifikation og årlig/halvårlig kvalificering på ny
  • Styring af certifikater fra leverandører
  • Scorecards for kvalitet på en leverandør
  • Scorecards for levering til tiden for en leverandør