Weibel Scientific A/S

Forbedringsforslaget lyder: (for English see below)

 1. at som leder vil man gerne udpege, at man er klar over, at et måleudstyr skal kalibreres, men det er ikke muligt, når man har fundet udstyret igen, og det er over kalibreringsdatoen.
 2. at man gerne vil bruge måleudstyret, men det kan ikke lade sig gøre, da kalibreringen skal udføres med dags mellemrum end intervaller på måneder.
 3. hvis måleudstyret sendes til kalibrering er der kun mulighed for at sætte udstyret som "inaktiv", men dette vil fjerne udstyret fra ethvert specificeret kalibreringsinterval.
 4. hvis det giver mening, så kan udstyr der ikke skal kalibreres have status som N/A (se billedet).
  1. Når brugeren så skifter status mellem "aktiv" og "inaktiv" for et måleudstyr, kan dette gøres via en drop-down menu i stedet for.
 5. at man også kan tilføje en liste over, hvor måleudstyret er købt, og hvor meget det har kostet at anskaffe. Dette kan tilføjes under fanen "Måleudstyr".
 6. at der kan vælges en specifik dag eller et interval på "antallet af dage" på næste kalibrering af sit måleudstyr, når der klikkes på et måleudstyr og efterfølgende på kalibrering.

Improvements:

 1. as a manager you would like to point out that you are aware that a gage must be calibrated before use, but this is not possible when you have found the gage since it is past the calibration date.
 2. you would like to use the measuring equipment, but this can't be done, as the calibration must be carried out at intervals of days rather than intervals of months.
 3. if the gage is sent for calibration, there is only option to set the gage as "inactive", but this will remove the gage from any specified calibration interval.
 4. if it makes sense, gage that does not need to be calibrated can have a status of N/A (see picture).
  1. When the user changes the status of "active" and "inactive" for a gage, this can be done via a drop-down menu.
 5. you can add a list of where the gage was purchased and how much it cost to acquire.
 6. set a specific date or an interval of "number of days" for the next calibration of a gage, when clicking on a gage and afterwards on calibration for that specific gage.