Settels Savenije otte anbefalinger til forbedrelse af 1factory

(For English see within the parentheses)
Settels Savenije vil gerne have otte følgende ting forbedret i systemet, hvor disse er:

1. Gage R&R - Studie vedrørende målere. De vil gerne have en vejledning til at udføre et MSA-studie.
(Gage R&R. They would like guidance on conducting an MSA study.)

2. Mål og korrektion pga. tykkelse/belægnings tykkelse på lag. Er det muligt at autokorrigere alle dimensioner på ens ballontegning, når man har en tykkelse på et lag ved 100 µm?
(Measure and correction due to thickness/coating thickness of layers. Is it possible to autocorrect all dimensions of balloon drawings when you have a layer thickness of 100 µm?)

3. Ændring af størrelse på værktøjslinjen. I Gage R&R sektionen er der ingen værktøjslinje i bunden, så hvordan kan der fåes dette?
(Toolbar resizing. In the Gage R&R section there is no toolbar at the bottom, so how can we get a toolbar?)

Unknownpng

4. Vedrørende inspektionsplaner i Excel, så når vi skriver første og sidste, så vises der første og andet. Hvordan kan dette laves om?
(Regarding Inspection plans in Excel, so when we write first and last, first and second are displayed. How can this be redone?)
Unknown-1png

5. Når man eksporterer sin inspektionsplan til Excel fåes der ikke de blå kolonner med:
(Exporting Inspection plan in Excel. The excel file doesn't show the blue columns:)

Unknown-2png

6. Vi vil gerne have et minimums krav for at lave en adgangskode. Kan vi tilføje kravet på følgende måde?
(We would like to have a min. requirement for password. Could we add the requirement as shown below?:)
Unknown-3png

7. Frekvens på antallet af emner, der skal tjekkes. Hvordan kan vi fjerne prøveudtagningen, så det kun er én regel? F.eks. når c=0
(Sampling. How can we remove the sampling, so the is only one rule? c=0)
Unknown-4png

8. Hvordan kan tolerancer blive automatiseret? F.eks. tolerancer for 6G5
(How can tolerances be automated? Eg. tolerances 6G5)
Unknown-6png

, eller fra 27,9 P6
(or 27,9 P6)

Unknown-5png