EV Metalværk A/S

Er det muligt at lave split-view i 1factory?
Dette skal ses, når der laves målinger i inspektioner, hvor man samtidig kan se, hvilken Balloon man måler på ens maskintegning.

Is it possible to make split-screen view in 1factory?
This is based on if a worker would like to see what to measure while seeing the particular Balloon on the drawing at the same screen.